Početna Uvjeti kupnje

Opći uvjeti poslovanja

Općenito 

 

Sav sadržaj koji se nalazi na internetskoj stranici www.mc-plus.hr u isključivom je vlasništvu trgovačkog društva  MC PLUS d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Stupničke Šipkovine 3/1, MBS: 080532862, OIB: 69673689183 (dalje u tekstu označeno kao: Prodavatelj ili MC PLUS d.o.o.), te se isti sadržaj, odnosno informacije, fotografije i ostalo može koristiti isključivo uz suglasnost Prodavatelja.

Ovi Opći uvjeti poslovanja, odnosno predugovorne obavijesti (dalje u tekstu označeno kao: Obavijesti) primjenjuju se na sve kupce koji putem web shopa Prodavatelja naruče proizvode, odnosno robu i/ili robu i usluge, te iste Obavijesti čine sastavni dio ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca, osim odredbi koje se odnose na kupca kao kupca – potrošača sukladno Zakonu o zaštiti potrošača. Kupac – potrošač u smislu ove obavijesti je fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Prodavatelj u opisanoj situaciji nastupa za svoje ime i svoj račun.

Kupac može biti svaka punoljetna i poslovna sposobna fizička osoba ili pravna osoba.

Kada Kupac potvrdi narudžbu ugovor je sklopljen, te će o istome Prodavatelj bez odlaganja uputiti Kupcu obavijest na njegovu e-mail adresu.

Za istinitost i ispravnost podataka Kupac odgovara, te Kupac za isto snosi svu odgovornost.

Prodavatelj ne snosi odgovornost u slučaju tehničkih poteškoća zbog kojih bi ova web stranica, uključujući web shop mogla biti nedostupna, dok će vezano uz isto Prodavatelj poduzeti sve što je u njegovoj moći kako bi iste otklonio.

Ova web stranica, uključujući web shop može privremeno biti nedostupna i zbog radova,  izmjena, poboljšanja i slično, a u kojim situacijama Prodavatelj također ne snosi odgovornost.

 

Glavna obilježja robe


Glavna obilježja robe Prodavatelj će pokušati u najvećoj mjeri detaljno opisati uz svaki proizvod te uz svaki proizvod priložiti odgovarajuću fotografiju. Prodavatelj napominje da postoji mogućnost da će postojati razlika između fotografije proizvoda i proizvoda, a koja razlika može nastati zbog kvalitete fotografije, računala i sličnih tehničkih mogućnosti, no u istom slučaju Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora, s obzirom da se ne radi o nedostatku proizvoda.

U slučaju očitih pogrešaka u cijeni, količini i opisu, Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Vezano uz količinu, ako sustav prilikom narudžbe ne javi da roba nije dostupna, Prodavatelj se obvezuje bez odlaganja kontaktirati Kupca s istom informacijom te ponuditi Kupcu alternativan proizvod, odnosno obavijestiti Kupca o tome kada će i da li će proizvod biti iznova dostupan. Kupac, ako proizvod nije dostupan, ima pravo na jednostrani raskid ugovora.

 

Cijene


Sve cijene na stranicama web trgovine http://www.mc-plus.hr izražene su u kunama i sadrže obračunatu zakonsku stopu PDV-a od 25%. Izražene cijene ne uključuju trošak dostave, koji se posebno zaračunava (pojedinosti iskazane u web trgovini). Uz svaki proizvod naznačeno je na koju količinu se odnosi istaknuta cijena (npr. cijena po komadu, kilogramu i slično). MC PLUS d.o.o. zadržava pravo izmjene cijena bez prethodnih najava. Cijene iskazane na predračunu (koji će Prodavatelj dostaviti Kupcu nakon zaprimljene narudžbe u slučaju odabira plaćanja: uplata internet bankarstvom ili uplatnicom na naš transakcijski račun), bit će iskazane u HRK, ne mogu se mijenjati u roku važenja ponude i obvezujuće su za MC PLUS d.o.o. kao Prodavatelja. U cijenu nije uračunat ni iznos koje bi tijelo koje vrši uslugu transakcije (npr. banke) mogle zaračunati za istu transakciju, odnosno plaćanje.

 

Narudžba


U MC PLUS d.o.o. web trgovini možete kupovati kao gost ili registrirani korisnik. Proizvodi se mogu naručiti putem web shopa i e-mailom: [email protected]. Proizvodi se smatraju naručenim kada kupac završi postupak narudžbe koje se obrađuju radnim danima, ponedjeljak-petak 8-16 sati, i subotom 8-12 sati.

 

Plaćanje


Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na sljedeće načine:

  • E-bankingom
  • Općom uplatom
  • Pouzećem
  • Kreditnom karticom (Maestro, MasterCard, Visa, Diners)
     

        

U slučaju plaćanja kreditnom karticom, općom uplatom i e-bankingom uplatu je potrebno izvršiti najkasnije u roku naznačenom u e-mail poruci kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen. Ako Kupac odabere plaćanje karticom, bit će preusmjeren na HT PayWay sustav. HT Pay Way primjenjuje najmodernije standarde o zaštiti podataka Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da  se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od ne autoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewall).
 

     

3dsecure upute za sigurnu internetsku kupovinu.

https://www.erstecardclub.hr/hr/pogodnosti/visa-mastercard-pogodnosti/sigurna-i-brza-kupnja-na-internetu-zahvaljujuci-3d-standardu-mastercard-securecode

 

U slučaju da uplata ne bude izvršena u navedenom roku Prodavatelj će postupiti i po naknadno izvršenoj uplati izvan roka isporukom kupljenih proizvoda, a ako ne bude mogao izvršiti isporuku iz opravdanih razloga, ugovor će jednostrano raskinuti i izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Ako je uplata uredno izvršena i vidljiva na računu Prodavatelja, Prodavatelj će pristupiti isporuci naručenih proizvoda.

 

Troškovi uporabe sredstava daljinske komunikacije


Prodavatelj nema nikakvih dodatnih troškova sredstava daljinske komunikacije.

 

Dostava


Dostava se vrši na području Republike Hrvatske, te istu vrši Prodavatelj na način kako će biti nadalje navedeno u ovoj Obavijesti.
 
Cijena dostava se priopćava nakon odabranih proizvoda te odabira usluge dostave i mjesta dostave, uzimajući u obzir da cijena dostave ovisi o količini naručene robe, kao i lokaciji dostave.

Naručene proizvode, prodavatelj isporučuje putem GLS-a (paketna dostava) & MILSPED ( paletna dostava). GLS paketi se dostavljaju isključivo radnim danom, od ponedjeljka do petka na navedenu adresu dostave. Sve narudžbe / uplate zaprimljene radnim danom do 12 sati šalju se sljedeći dan, a isporučuju se u narednih 48 sati. Dostava na otoke odvija se prema rasporedu dostavne službe.  MILSPED ( paletna dostava ) isporuka traje od 3-5 radnih dana, a dostava na otoke se može razlikovati i vozi se  prema raporedu prijevoznika. 


Naručene proizvode Kupac može preuzeti i osobno u jednoj od pet poslovnica (Stupnik, Sesvete, Đakovo, Rijeka, Pula), ovisno o mjestu raspoloživosti robe.

Dostava se obavlja do ulaza u stambeni objekt željene adrese, a ako se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu. Kupac je prilikom preuzimanja proizvoda dužan provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. U suprotnome, naknadne se reklamacije neće moći uvažiti.
U slučaju nemogućnosti uredne dostave na adresu kupca koju je sam naglasi, Kupac snosi troškove ponovne dostave na istu ili drugu adresu, ovisno o tome koje će podatke Kupac navesti Prodavatelju prilikom provjere dostave narudžbe.


Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvoda više nema, Prodavatelj je dužan odmah obavijestiti Kupca, a Kupac ima pravo raskinuti ugovor i tražiti povrat novca ili pristati na naknadni rok za isporuku. Sve naručene artikle nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, Prodavatelj zadržava pravo isporuke u više pošiljki.

 

Jednostrani raskid ugovora


Kupac–potrošač koji je sklopio Ugovor na daljinu na gore opisani način, odnosno putem web shopa ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu-potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca-potrošača, a koja nije prijevoznik/dostavljač, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Ako je jednom narudžbom Kupac-potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ako Prodavatelj ne obavijesti Kupca-potrošača o ovom pravu, pravo Kupca-potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne obaviještenosti). Ako je pak obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Kupac-potrošač primi tu obavijest.

Kupac-potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem slanja e-mail adrese na: [email protected] ili poštanskim putem na adresu sjedišta prodavatelja u Zagrebu, Stupničke Šipkovine 3/1. Po zaprimanju obavijesti o raskidu ugovora, Prodavatelj će uputiti Kupcu-potrošaču potvrdu o zaprimanju, i to putem elektroničke pošte.

 

U slučaju jednostranog raskida Ugovora, Prodavatelj će izvršiti povrat novca koji je zaprimio od Kupca-potrošača, ako je isti iznos zaprimio, i to na isti način na koji je izvršena uplata. Povrat će se izvršiti najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Prodavatelj zaprimio obavijesti Kupca-potrošača o raskidu. Robu, zajedno sa originalnim pakiranjem i svom dokumentacijom, Kupac-potrošač mora vratiti na adresu sjedišta Prodavatelja u Zagrebu, Stupničke Šipkovine 3/1, i to najkasnije u roku od 14 dana od dana slanja obavijesti. Trošak povrata robe snosi Kupac-potrošač. Kupac-potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.

Kupac-potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:


-    Prodavatelj ugovor u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca-potrošača, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
-    predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupac-potrošač na jednostrani raskid ugovora;
-    predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupac-potrošač ili koja je jasno prilagođena Kupcu-potrošaču;
-    predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe;
-    predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima;
-    ugovor sklopljen na javnoj dražbi;
-    predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju;
-    predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora;

kao niti u ostalim situacijama sukladno članku 79. Zakona o zaštiti potrošača i ostalim važećim propisima.

 

Povrati i reklamacije, odgovornost za materijalne nedostatke


Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje putem web shopa u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima, kao i ostalim propisima važećim na području Republike Hrvatske.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, Kupac je dužan prije preuzimanja robe kontaktirati Prodavatelja.

Prilikom preuzimanja robe, Kupac je dužan istu provjeriti, prvenstveno u dijelu da li je sva roba isporučena, posebice jer naknadne reklamacije Prodavatelj neće uzeti u obzir.

Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama Zakona o obveznim o rokovima. Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti na e-mail adresu: [email protected] ili na adresu sjedišta Prodavatelja, s naznakom „Reklamacija“. 

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u sljedećim slučajevima:
-    isporuka robe koja nije naručena
-    isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
-    isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – Kupac ima prava sukladno Zakonu o obveznim odnosima i ostalim važećim propisima.

Prodavatelj će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača, ako se zadnje navedeni zakon primjenjuje na konkretnu situaciju. Prodavatelj će Kupca o svojoj odluci obavijestiti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Prodavatelj će prihvatiti povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ako se utvrdi da je prigovor opravdan te da Kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.

U slučaju opravdane reklamacije, trošak zamjene s novim proizvodom u cijelosti snosi Prodavatelj.

 

Internetsko rješavanje sporova


Sporove vezane uz online kupovinu, i to na području cijele Europske unije  je moguće riješiti putem platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

 

Završne odredbe


Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. 

Ova Obavijest kao opći uvjeti kupnje sastavni su dio ugovora. Prodavatelj zadržava pravo izmjene ove Obavijesti, te će iste izmjene objaviti na ovoj stranici.

 


 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

1.OPĆENITO

 

Društvo MC PLUS d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke samo u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu označeno kao Opća uredba o zaštiti podataka), kao i ostalim propisima kojima je uređeno predmetno područje. Obrađujemo isključivo one podatke koji su potrebni za točno određenu svrhu

Isto između ostaloga znači da se osobni podaci obrađuju:

  •  zakonito, pošteno i transparentno;
  •  prikupljaju se samo u posebne, izričite i zakonite svrhe;
  •  primjereni su, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju;
  •  poduzima se svaka razumna mjera radi osiguranja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave;
  •  čuvaju se u obliku koji omogućuje identifikaciju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se obrađuju;
  •  obrađuju se na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, a što uključuje zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

 

2. SVRHA OBRADE I PRAVNA OSNOVA OBRADE

 

Svrha i pravna osnova obrade ovisi o pravnom poslu, odnosno određenoj djelatnosti.

 

Isto znači da Vaše podatke obrađujemo isključivo u svrhu ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza, legitimnog interesa ili ako ste nam dali privolu za točno određenu svrhu, a koja svrha će biti navedena u našem zahtjevu za davanjem privole, te u sljedećim situacijama:

  • ispunjenje ugovornih obveza kao što je npr. prodaja robe i dostava robe (ime, prezime, adresa, osobni identifikacijski broj, telefonski broj, podaci o načinu plaćanja, odnosno karticama…);
  • ispunjenje zakonskih obveza kao što je npr. prijava nadležnim tijelima, kao što je Ministarstvo financija (ime, prezime, adresa, osobni identifikacijski broj,…);
  • zaštita osoba i imovine (videonadzor);
  • za potrebe izravnog marketinga (e-mail adresa, adresa, telefon,…);
  • na temelju legitimnog interesa.

Ako se obrada temelji na legitimnom interesu za potrebe izravnog marketinga društva MC PLUS d.o.o., te ako se istome usprotivite, više nećemo obrađivati Vaše podatke.

 

3. PRIMATELJI ILI KATEGORIJE PRIMATELJA OSOBNIH PODATAKA

 

Vaše podatke ne prosljeđujemo dalje, osim ako je to zakonom propisano, ako nadležna tijela isto od nas zatraže (npr. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo financija) ili ako iste podatke na temelju sklopljenog ugovora dostavljamo izvršiteljima, a koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz Opće uredbe o zaštiti podataka, zakonskim propisima, te da se istim mjerama osigurava zaštita prava ispitanika.

 

4. RAZDOBLJE POHRANE PODATAKA

 

Vaše podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje određene svrhe, ako zakonom nije propisan neki drugi rok čuvanja. Podatke koje ste nam dali na temelju privole čuvamo dok ne povučete svoju privolu.

 

5. VAŠA PRAVA

 

Vaša prava su sljedeća:

  • Pravo na pristup osobnim podacima – možete zatražiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na Vas;
  • Pravo na ispravak osobnih podataka – možete zatražiti ispravak Vaših podataka, kao i dopunu postojećih;
  • Pravo na brisanje osobnih podataka – možete zatražiti brisanje Vaših podataka, a što ćemo učiniti, ako isto ne bi bilo u suprotnosti sa Općom uredbom o zaštiti podataka ili nekim drugim pravnim propisom;
  • Pravo na ograničavanje obrade – možete zatražiti ograničenje obrade u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka ili nekim drugim pravnim propisom kojim je isto uređeno;
  • Pravo na prenosivost podataka – imate pravo zatražiti prijenos Vaših podataka drugom voditelju obrade, ako su isti podaci pruženi u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, ako se obrada temelji na privoli ili je nužna radi izvršavanja ugovora u kojem ste stranka i ako se obrada provodi automatiziranim putem;
  • Pravo na ulaganje prigovora na obradu podataka - imate pravo uložiti prigovor na obradu podataka nama te nadzornom tijelu.

Zahtjev za ostvarivanjem Vaših prava možete podnijeti pisanim putem na adresu sjedišta društva MC PLUS d.o.o. ili na e-mail adresu: [email protected].

Napominjemo da zadržavamo pravo, u slučaju da ste podnijeli zahtjev za ostvarivanjem prava, zatražiti od Vas dodatne podatke kako bismo Vas identificirali.

 

6. POSEBNO O PRIVOLI

 

Za određene aktivnosti dužni smo Vas tražiti privolu. Privolu možete povući pisanim putem na adresu sjedišta društva MC PLUS d.o.o. ili putem e-mail adrese: [email protected].

Nakon povlačenja Vaše privole, Vaše podatke više nećemo obrađivati, no dužni smo napomenuti da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

 

7. KOLAČIĆI

 

Naš portal se koristi „kolačićima“ i drugim tehnologijama koje nam olakšavaju isporučivanje sadržaja ovisno o vašim područjima interesa, obrađivanje rezervacija ili zahtjeva, i/ili analiziranje karakteristika vaših posjeta.

Koriste se sljedeći kolačići:

  • Neophodni kolačići
  • Marketinški servisi
  • Analitika

Kolačići se sami po sebi ne mogu upotrebljavati za otkrivanje vašeg osobnog identiteta.

Kada pristupate našim web-stranicama, ova informacija našim poslužiteljima identificira svojstva vašeg pretraživača, ali ne i vas.

Pristup prikupljenim podacima ima administrator web shopa

Želite li u bilo kojem trenutku izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu, možete ažurirati postavke svojeg internetskog pretraživača (informacije o načinu brisanja i onemogućavanja kolačića potražite na svojem pretraživaču odabirom izbornika „Help“)

Kolačići koje skupimo neće biti korišteni u druge svrhe osim u one koje su navedene u ovoj obavijesti.

Više o kolačićima možete saznati na sljedećoj e-mail adresi: www.allaboutcookies.org

 

8. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Napominjemo da je pružanje osobnih podataka u većini slučajeva nužno za ispunjavanje zakonskih obveza društva MC PLUS d.o.o. te bez pružanja osobnih podataka nećemo biti u mogućnosti pružiti Vam određenu uslugu, a o čemu ćete biti obaviješteni prije davanja osobnih podataka.

Sve izmjene i dopune ove Politike objavit ćemo na ovaj stranici te bismo cijenili kada biste isto redovno provjeravali.

 

 

 

MC PLUS d.o.o.

Zagreb (Grad Zagreb), Stupničke Šipkovine 3/1

MBS: 080532862, OIB: 69673689183

direktor Nervad Mešić

e-mail: [email protected]